top of page
aklımı kurcalıyor...
...ruhuma dokunuyor
 
PASAJ Karaköy
2019 - 2021 (COVID 19 nedeniyle uzatıldı)

PASAJ yerel ve uluslararası sanatçıların sergilerine, müdahalelerine, atölyelerine, konuşmalarına, performanslarına ev sahipliği yapar. Tecrübe ve beceri değişimini kolaylaştırmanın yollarını arar ve sanatçıların farklı topluluklarla karşılaşabileceği bir ortam oluşturmaya çalışır. Bir yerin yerel bilgisine, tarihine ve hafızasına saygı duyar. 

 

Pasaj 2010’dan bu zamana kadar 5 defa yer değiştirdi ve her seferinde bulunduğu mahallenin yereliyle bağ kurarak yeniden şekillendi. Şimdi Karaköy'de bulunan PASAJ, “Aklımı kurcalıyor, ruhuma dokunuyor” adı altındaki proje dizisi ve bunlara bağlantılı buluşmalar şeklinde planladı. Roberto Cimetta'nın Tamteen fonuyla 2019 yılında desteklenen PASAJ “sanatsal ifade özgürlüğü” ve “mekanın belleği”ne eğilmeyi amaçlıyor. Daha önceki senelerde olduğu gibi yine katılımcı ve sosyal odaklı çalışmak isteyen sanatçıları destekliyor.

 

Bugün ifade özgürlüğünün bastırılmasında genel bir artışa tanık oluyoruz. PASAJ, 2016 yılında 4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali'ndeki küratörlük çalışması sırasında doğrudan sert bir sansürle karşı karşıya kaldı. Bu birebir deneyim bizi Türkiye'de sansüre karşı sanatçı dayanışma toplantılarına düzenli olarak katılmaya ve Türkiye'deki mekanizmaların sonuçlarını daha derinlemesine incelemeye itti. Günümüzün zorlu koşullarında sanatçılara ve üretimlerine ne oluyor? Bu ifade özgürlüğünün çöküşünde, üretmek için hangi araçları kullanıyorlar? Bugün sanatçı olmanın koşulları nelerdir? Bu program ile düşünce ve eleştirinin sınırsız aktarımını arıyoruz.

Bu bağlamda PASAJ, bu konuda gelişen olaylara programında yer vererek bellek kavramını keşfetmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul ve günümüz Türkiye'sindeki olayların / yerlerin hızla değişen hafızası yoluyla, hafızanın değerini; hızlıca soylulaştırılmış mahalleler, erişilemeyen kamusal alanlar, kaldırılmış / yerlerinden edilmiş anıtlar, heykeller, çeşmelerin varlığını göz ardı etmeden arıyor. Katılımcı bellek uygulamalarını, unutulmuş ya da bilinmeyen geçmişin sosyal temsillerini, çevrede yaşayanları deneyimlerini paylaşmaya, tartışmaya, toplamaya ve öğrenmeye davet eden sosyal sanat projeleriyle hatırlayabileceğimize inanıyoruz.

“Aklımı kurcalıyor, ruhuma dokunuyor” projesinin bir sonucu olarak, tek başına mücadele etmenin zorluklarından uzaklaşıp, ortak, benzerlikler, farkındalık ve hatıralarla birleşmeyi bekliyoruz.

program Ocak 2019 - Haziran 2021

bottom of page