gönül nuhoğlu

bang

Eleştirel tavır olumlama değil, farklı bir his: bir diğer anlayıştır.” Gilles Deleuze, Nietzche and Philosophy Eleştirel perspektif, farklı alternatifleri tercih edebilmeyi, herhangi bir anlatının ya da olgunun ötesine geçebilmeyi; o, olguyu kritiğin evi olan, kriz anına sürükleyebilmeyi gerektirir. Gönül Nuhoğlu, alternatif sanatçı inisiyatifi PASAJist’te gerçekleştireceği, BANG! adını verdiği interaktif yerleştirmesinde, eğlence parkına ait bir eleman olan atış standını, dönüşüme uğratarak, sanatçı-koleksiyoner ve sanat piyasası topolojisine dönük eleştirel göndermelerle farklı bir koşula sürükleyerek kullanıyor. Kurumsal sanat dünyasının, tacirler, galeriler, koleksiyoncular, müzeler, rehberler, eleştirmenler, medyadan oluşan sanat sistemi topolojisi zaman zaman eleştirel anlatıların konusu oluyor. Koleksiyonerlerin yatırım aracı olarak eser alma pratiklerine yönelik oluşturulan etkin eleştiriler de, bunun devamı niteliğinde, yankı buluyor. Günümüz koleksiyonerleri ve hamileri sanat toplamaktan ya da sanata destek olmaktan çok, görkemli bir gösteri sahasının içeriğini doldurmakla ilgileniyorlar. Guy Debord, gösteriyi “sermayenin bir imge haline gelecek ölçüde birikmesi” şeklinde tanımlıyor. Hal Foster ise, ek olarak tanımın tam tersini “imgenin sermaye haline gelecek ölçüde birikmesi” olarak başka bir bağlam içinde kullanıyorsa da, her iki durum da değişik şekillerde, sanat ve koleksiyonerler arasındaki ilişkide vuku buluyor. Bu bağlamda, birbiri ardına izleyiciye sunulan birçok özel koleksiyonun görkemli birer gösteri sahası olarak konulu eğlence parklarını andırması tesadüfî olmasa gerek. BANG! bu fikir çevresinde konumlanıyor. Yerleştirmede kullanılan atış standı, gösteri parkından ödünç alınan bir sembol; kendilerinden, belirlenen hedeflere atış yapılması beklenen izleyiciler, oyunun aktif parçaları; hedefler ise, gelecek vadeden, sanatçıların kendilerinin ve işlerinin imgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Atış yapılırken silahtan çıkan sesin onomatopoeik ifadesi BANG!, eleştirel tavrın kriz anına vurgu yapıyor. İsabetli atışları ile başarılı olan izleyiciler ise, sanatçının kendilerini değer gördüğü “koleksiyonerlik belgesi”ni almaya hak kazanıyor. Sanatçı, neden atış standında kullanılan standart hedefler, yerine gelecek vadeden sanatçıların kendilerinin ve işlerinin imgelerini kullanıyor? Bu imgeleri hedef alıp, atış yapan izleyici, başarı durumuna göre nasıl koleksiyoner olarak nitelendiriliyor? Sanat piyasası bir oyun, koleksiyoner olabilmek de beceri, tesadüf ya da şanstan mı ibaret? Gibi benzeri soruları kışkırtan BANG!, estetik deneyim ile oyunun iç içe geçtiği birçok kesişen katmandan oluşuyor. 

“The point of critique is not justification but a different way of feeling: another sensibility.” Gilles Deleuze, Nietzche and Philosophy Critical perspective requires the ability to choose different alternatives and to move beyond a narrative or a phenomenon and to push that concept to a moment of crisis which is the home of the critique. Gönül Nuhoğlu, will create her interactive installation BANG! in an alternative artist initiative PASAJist. In her installation she will present a familiar element of an amusement park -the shooting stall- in order to achieve a critical perspective on the topology of the artist-collector and the art market. In the topology of the institutional art world, traders, galleries, collectors, museums, guides, critics and media have been the subject of the critical narratives occasionally. Effective critics on the collectors’ practice of seeing art merely an instrument of investment echo on alternative environments. Today’s collectors are more interested in the spectacular aspects of art and far beyond being supporters. Guy Debord, defines “spectacle” as “capital accumulated to the point where it becomes the image”. In another context Hal Foster, uses the reverse of the definition “an image accumulated to the point where it becomes capital”. In different ways both interpretations find meaning in the relationship between art and collectors. This logic today of many private art collections reminds one of the amusement parks. BANG! is fully situated around this perception. The shooting stall used in the installation is a symbol borrowed from a fun fair. In BANG! the audience is challenged to shoot targets which are actually images of the works of promising artists. An onomatopoeic expression of a gun shooting BANG! emphasizes the crisis of the critical moment. At the end of this game, successful shooters/audiences will have a chance to win the “collector’s certificate”. Why does the artist use promising artists and images of their works instead of standard targets? How does an audience qualify as a collector? Is the art market only a game? What does one need to be a collector? BANG!, provokes these questions while intertwining both the aesthetic experience and the experience of playing the game. 

Metin | Text: B. Aylin KARTAL

Görselleri ile katkıda bulunan sanatçılar | Artists contributed in the project: antipop.com, Bahadır YILDIZ, Bahar OGANER, Berna ERKÜN, Can KURUCU, Cemile KAPTAN, Deniz ÜSTER, Derya ALTINEL (Galeri İlayda’nın izni ile), Engin KONUKLU, Ferit FURUNCU, Fırat NEZİROĞLU, Fulden ARAN, Gönül NUHOĞLU, Gülderen DEPAS, İlgen ARZIK, Mehmet VANLIOĞLU, Müge BİLGİN.

ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

Perşembe - Cuma 

14:00 - 19:00 

Cumartesi

11.00 - 15.00

İLETİŞİM

Mumhane caddesi

45/29 Karaköy

​pasajist@gmail.com

+90 534 613 01 80