Bağımsızlar İndeksi

Türkiye’de kültür ve sanat alanında bağımsızların rölünü ve etkisini görünür kılmak ve bağımszlar arasındaki iletişimi güçlendirerek işbirliklerini arttıracak bir zemin sağlamak üzere Türkiye Bağımsızlar Haritasını oluşturmak üzere bir süredir sürdürmekte olduğumuz çalışmayı somutlaştırıyoruz.

Geliştirme sürecinde Türkiye Bağımsızlar Haritası olarak anacağımız bu liste merkezde ve merkezin dışında faaliyetlerini sürdüren bağımsızları görünür ve erişilebilir kılmayı öte yandan da bağımsızların kapasiteleri, ilgi alanları, çalışma yöntemleri gibi kısmen ölçülebilir bir bilgi derlemesi ile alanın aktörlerine, akademisyen ve araştırmacılara geniş bir tablo sunmayı hedefliyor. Ama bizim açımızdan birinci hedef bağımsızlar arasındaki işbirliklerini ve dayanışmayı arttırmak ikincisi ise Türkiyenin kültür ve sanat ortamında bağımsızların ne kadar önemli ve öncü bir rol oynamakta olduğunu gözler önüne sererek yeni bir güç ve ivme yaratmak.

Türkiye Bağımsızlar Haritası çerçevesinde Türkiyede kültür ve sanat alanında çalışan faaliyetleri ve organizasyon giderleri düzenli ve sürekli olarak başka bir kurum tarafından karşılanmayan, yönetsel olarak başka bir kuruma bağlı olmayan tüzel kişiliği olan veya olmayan girişimler bağımsız kabul edilir. 

Türkiye Bağımsızlar Haritası bugüne kadar açılıp kapanmış ve belli bir dönemde etkinliklerini sürdürmiş olan girişimleri de kapsamayı bu sayede dönemsel bir perspektif de vermeyi hedefliyor.

amberPlatform & PASAJ