top of page

Para Mevzuu

 

Özgür Demirci & Elmas Deniz

Nicole Daldanise küratörlüğünde

26 Ocak - 5 Şubat 2012

Küratörlüğünü Nicoletta Daldanise’in yaptığı Para Mevzuu sergisi, sanatçılar Elmas Deniz ve Özgür Demirci’nin katılımıyla 26 Ocak-5 Şubat 2011 tarihleri arasında PASAJist’te yer alacak. Sergi temelde, yoksulluk ve sanatçıların çalışma koşullarına dikkat çekiyor.

Elmas Deniz son dönemde kent yoksulluğu ve konsensus dışında kalan değer sistemleri üzerine çalışıyor, yoksulluğu kendi içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum ve siyasal bir perspektiften çeşitli etkileriyle değerlendiren sanatçı, bu sergide sadece metin ağırlıklı işlerini sergiliyor. Özellikle küresel çapta yoksulluk hakkındaki gerçekleri dolaysız ve dümdüz ortaya koymak amacıyla metnin olanaklarını ve çarpıcı alıntıları kullanıyor.

Özgür Demirci, sanatçı olarak yaşadığı tecrübelerden oluşturduğu çalışmaları ile sanat dünyası içinde yaşanan finansal problemleri ve bu problemlerin sanatçılar üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Çalışmalar, ironik bir biçimde, sanatçının ekonomik olarak sıkıntılı çalışma koşulları ve ayakta kalma stratejileri üstüne imgeler sunuyor ve bu süreçte sanatçının sanat kurumları ile yaşadığı ilişkileri irdeliyor.

Project Budget, 2011, C Print, 35 cm x 50 cm ©Özgür Demirci

The Fork, Ready-made object bent fork, on common living-room color in Turkey, and IKEA frame, 23x23 cm, Istanbul, 2012 ©Elmas Deniz

4_the_story_of_the_artist_who_has_to_wor

The Story of the Artist Who Has to Work for his Artistic Career, Photography on Light Box, 30cm x 20cm ©Özgür Demirci

Elmas_Otoportre.jpg

Selfportrait, Object, Print on metal, 8x10 cm, in Turkish, Istanbul, 2012 ©Elmas Deniz

422136_309305702455399_1960870125_n.jpg
bottom of page