<andata> 

<live processing performance>

Aslı Dinç

22.05.2021 -  04.06.2021

Gözetimin, algoritmaların ve sermayenin altında her şeyimizin ürüne ve mübadele değerine dönüştüğü çılgın gösteri ve tüketim toplumunda bizden geriye ne kalır?

 


<andata> alternatif bir geleceğe dayanan spekülatif bir hikaye anlatımı sonrasında katılımcılardan topladığı verilerin canlı işlenmesini içeren bir performanstır.

<andata>, algoritmaların ve bilgi teknolojisi şirketlerinin hakimiyeti altında, gündelik hayatın tamamen metalaştırıldığı bir zaman diliminde kurulmuş bir data örgütüdür. Eylemleri, manifestolarını okuma, data toplama, canlı veri işleme ve onları kontra-dataya dönüştürme olarak sıralanan bir dizi işleme dayanır.

Örgüt manifestosu okunduktan sonra katılımcılardan akıllarına gelen ilk ‘An’a dönmeleri ve örgütle paylaşmaları istenir.

İnsanların akıllarına ilk gelen anlar genelde dijital ağlarda dolaşıma girmemiş, meta dataya dönüşmemiş insana dair saf bilgilerdir. Keza geri dönmek istedikleri yerler, özlemler ve ihtiyaçlara dair ipuçları sunar. Şimdinin eksik parçaları da olabilirler. <andata> bu bilgileri dolaşıma sokmadan saklar.

Toplanan ‘An’lar kategorilere ayrılarak arşivlenir. Makine öğrenimi (machine learning) için yeteri kadar veri toplandıktan sonra, oluşturulan dataset ile yapay zeka eğitilir. Yapay zeka öğrendiği verilerden gerçek olmayan ‘An’lar üretir. Bu anlar sistemde dolaşıma sokularak kontra-data işlevi görürler.

Kontra-data, iznimiz ve bilgimiz olmadan şirketlere sızdırılan, özel alanlarımız ve yaşamlarımızı içeren bilgileri koruma altına almak için yaratılan data gürültüsüdür (data-noise). Arayüzler vasıtasıyla şirketlerin ulaşmaya çalıştıkları “kaliteli data” yani bize dair metaya dönüşebilecek bilginin önüne, gerçek olmayan kalabalık veri yığını yerleştirmektir.

<andata> ilk performansını Birbuçuk kolektifin davetiyle Bienal’de gerçekleştirmiştir. 
performansın tamamı :  2:42:24 - 2:56:38 : https://www.youtube.com/watch?v=H92qWpEjbF4


 

Bu sergi Sürdürülebilirlik Fonu kapsamında SAHA tarafından desteklenmiştir.

ZİYARET ZAMANLARI

Perşembe - Cuma 

14:00 - 19:00 

Cumartesi

11.00 - 15.00

(COVID nedeniyle değişiklikler olabilir. Lütfen etkinlik sayfasındaki bilgiyi esas alın.)

İLETİŞİM

Mumhane caddesi

45/29 Karaköy

​pasajist@gmail.com

+90 534 613 01 80