top of page
Geleceğin Arzuları Var
Future has desires

PASAJ Araştırma Projesi

---scroll down for the English version ----

PASAJ Türkiye ve yakın coğrafya ülkelerden katılımcılarla birlikte geliştireceği Geleceğin Arzuları var isimli araştırma projesinde kolektif çalışmanın doğasını pratikten inceliyor. Kolektifliğin tek bir şekli olmamasından yola çıkarak, farklı grupların motivasyonlarını, çalışma metodlarını, kolektif olmanın bugünkü doğası ve koşullarını araştırmayı hedefliyor.  

Pandemi ile, birlikte hareket etmenin önemi hiç olmadığı kadar vurgulandı: Sadece kendi hayatımızdan değil, yanımızdakinin hayatından da mesul olma durumundan hareket ile, yeni bir bir arada yaşama anlayışı ortaya çıkarken, kültür sanat ortamındaki kolektiflik ihtiyacı ve durumunu da yeniden konuşabiliriz. 

 

“Biz” duygusu nasıl oluşur, benlik nasıl eşlik eder? Büyük tartışmalar sonrası yeniden nasıl başlanır? Kolektif çalışma uzun vadede nasıl devam eder? Bir kolektifin üyeleri ortak hedefleriyle aynı çizgiye geldikten sonra neden gruptan ayrılırlar?

 

Türkiye’den ve yakın coğrafyadan kolektifler projeye davet edilerek; sosyal, ekonomik ve politik tansiyonları birbirine benzeyen, uyguladıkları metod ve eriştikleri çözümleri karşılıklı deneyebilir, kendi koşullarıyla yeniden uyarlayabilir yapılar bir araya getirilmek isteniyor. Şimdiye kadar belirlenmiş kolektifler arasında İstanbul, İzmir, Çanakkale, Mardin, Atina, Plovdiv, Sohum, Tahran ve Kazablanka’dan katılımcıları olan Geleceğin Arzuları Var birlikteliğin cesaret verici, besleyici gücüne önem veriyor, değişik yapılarda işleyen kolektifleri davet ederek, onları yakından tanımayı amaçlıyor. 

 

Programın PASAJ tarafından önerilen bir akışı olduğu gibi tüm süreç verilecek ortak kararlarda şekillenmeye açık. Sosyoloji alanında Nil Mutluer, psikoloji alanında İpek Altun ve felsefe alanında Leila Haghighat araştırmaya destek veriyor

Future has Desires is a research-based project that investigates the nature and structure of being a collective. 

 

With the pandemic period, a new understanding of coexistence emerges, leading up to a new type of discussion on the need and condition of collectivity in today’s world. Now, in this new state where everything can be questioned and shaken from its root as Bruno Latour states*, this can be an opportunity to question the current contemporary art scene and even a perfect time to express our common desire to change it and to unite around this desire. 

 

In this project, we would like to investigate further questions such as: 

- What is the nature and conditions of the collectivity today?

- What are the ways of organizing new associations, setting collective decision-making processes, and acting together?

- How does collective work continue in the long run?

- Why do members of a collective leave the group after they line up with their common goals?

 

The program will be developed together with participants from Turkey and nearby geography. It is desired to bring together structures that are similar in social, economic, and political tensions, that can mutually try the methods they apply and the solutions they reach, and that can adapt to their own conditions. Apart from these collectives cited above, it is planned to invite other collective structures to the project as a result of the survey phase. 

 

The program has a flow suggested by PASAJ, the whole process is open to be shaped by common decisions. Nil Mutluer in the field of sociology, İpek Altun in the field of psychology, and Leila Haghighat in the field of philosophy support research. 

 

* https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-leretour-a-la-production-davant-crise/

bottom of page