top of page
Geleceğin Arzuları Var
Future has desires

PASAJ Araştırma Projesi

PASAJ Türkiye ve yakın coğrafya ülkelerden katılımcılarla birlikte geliştireceği Geleceğin Arzuları var isimli araştırma projesinde kolektif çalışmanın doğasını pratikten inceliyor. Kolektifliğin tek bir şekli olmamasından yola çıkarak, farklı grupların motivasyonlarını, çalışma metodlarını, kolektif olmanın bugünkü doğası ve koşullarını araştırmayı hedefliyor.  

Pandemi ile, birlikte hareket etmenin önemi hiç olmadığı kadar vurgulandı: Sadece kendi hayatımızdan değil, yanımızdakinin hayatından da mesul olma durumundan hareket ile, yeni bir bir arada yaşama anlayışı ortaya çıkarken, kültür sanat ortamındaki kolektiflik ihtiyacı ve durumunu da yeniden konuşabiliriz. 

 

“Biz” duygusu nasıl oluşur, benlik nasıl eşlik eder? Büyük tartışmalar sonrası yeniden nasıl başlanır? Kolektif çalışma uzun vadede nasıl devam eder? Bir kolektifin üyeleri ortak hedefleriyle aynı çizgiye geldikten sonra neden gruptan ayrılırlar?

 

Türkiye’den ve yakın coğrafyadan kolektifler projeye davet edilerek; sosyal, ekonomik ve politik tansiyonları birbirine benzeyen, uyguladıkları metod ve eriştikleri çözümleri karşılıklı deneyebilir, kendi koşullarıyla yeniden uyarlayabilir yapılar bir araya getirilmek isteniyor. Şimdiye kadar belirlenmiş kolektifler arasında İstanbul, İzmir, Çanakkale, Mardin, Atina, Plovdiv, Sohum, Tahran ve Kazablanka’dan katılımcıları olan Geleceğin Arzuları Var birlikteliğin cesaret verici, besleyici gücüne önem veriyor, değişik yapılarda işleyen kolektifleri davet ederek, onları yakından tanımayı amaçlıyor. 

 

Programın PASAJ tarafından önerilen bir akışı olduğu gibi tüm süreç verilecek ortak kararlarda şekillenmeye açık. Sosyoloji alanında Nil Mutluer, psikoloji alanında İpek Altun ve felsefe alanında Leila Haghighat araştırmaya destek veriyor

 

* https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-leretour-a-la-production-davant-crise/

bottom of page