Nimet 

Kıymet Daştan

Gelecek program

ERTELENDİ

Kıymet Daştan, PASAJ Karaköy'de sergileyeceği ismini mekanın bulunduğu handan alan “Nimet”
adlı video yerleştirme, heykel ve objelerden oluşan yerleştirmesi 6-28 Nisan 2020 tarihleri arasında
görülebilir.


Yıllar önce fiziksel formlara dönüştürmeye başladığı Proje mekanın ve çevresinin hafızası ile
bütünleşerek bir yerleştirme olarak hayat buluyor. Sanatçı, bu süreci projenin önemli bir parçası olarak
tanımlıyor ve geçmişten bugüne bir olaydan diğerine hatıralar yolu ile hafızaya, malzemenin ruhuna,
insan elinin ona ettiğine işaret eden çetrefilli yolculukları şiirselliği ile yaratıcı sürecin merkezine
yerleştiriyor.


Kıymet Daştan, hayatında hatırladığı ilk kesikten başlayarak hazırladığı sergi de sınıfsal fark ve
ikiyüzlülük üzerine düşündürüyor. etc… mahsur kaldığımız olaylara şahitliğimizi, olaylar karşısında
kendimizi nasıl konumlandırdığımıza işaret ederken kesiğin kendisine işaret ediyor.


Kıymet, bir ekmeği eline aldığı performans videosunda eylemi 3 kadraja bölerek aşamaları birbirinden
ayırmanın algıyı değiştirmesi vs el hizzasında yerleştirdiği kesiğin negatifinin bronz dökümü elin
tutabileceği konumda yerleştiriyor. Ekranların ve heykelin insan proporsiyonlarına göre yerleştirilmesi,
konumun nesneye verdiği anlama işaret ediyor. Yere düşen para ve Vatan gibi diğer yerleştirmeleri
performansla gerek tavır gerek nesne bağlamında ortaklık kuruyor.

ZİYARET ZAMANLARI

İLETİŞİM

Perşembe - Cuma 

14:00 - 19:00 

Cumartesi

11.00 - 15.00

Mumhane caddesi

45/29 Karaköy

​pasajist@gmail.com

+90 534 613 01 80