top of page

İşbirlikleri

Kadınlık ve Sürdürülebilirlik

 

 

 


Sanatçılar: 
AGLAİA HARİTZ, ECEM YERMAN, GÖZDE İLKİN, PATRİCİA JACOMELLA, SENA,  TALAYA SCHMİD

Küratörler CAROLE KAMBLI, BURÇAK YAKICI

Proje Başkanı: ARİANE TİNNER

Açılış: 7 Nisan 2022 @ Barın Han
PASAJ @ Barın Han
Binbirdirek, Boyacı Ahmet Sk. No:4
Fatih/İstanbul

18:00

 

-Sanatçı konuşması

8 Nisan 2022

PASAJ @ BARIN HAN

14:30

SENA ve Aglaia Haritz

Carole Kambli- Zeynep Okyay (Moderatörler)

 

-Selin Atik (PASAJ)

Talaya Schmid ile ortak çalışma
8 Nisan 2022

PASAJ @ BARIN HAN

12:30

İsviçre-Türkiye sanat projesi ‘’Kadınlık ve Sürdürülebilirlik’’, sürdürülebilirliğin öncelikli durumunu sanat aracılığıyla kadın bakış açısından ele alıyor. 

Bu kültürlerarası özgün proje için, İsviçre’den sanatçılar, Talaya Schmid, Aglaia Haritz ve Patricia Jacomella ve Türkiye’den sanatçılar, Gözde İlkin, SENA ve Ecem Yerman, sanatsal bir etkileşim ve sanat üzerine konuşmalar, atölyeler, performans, açık oturumlar ve BARIN HAN, İstanbul’da sergilenecek işlerin üretim süreci için Ankara’da bir araya geldiler. Sanat, feminizm ve çevresel konulardaki kilit isimleri bir araya getirecek olan bu sergi 7 Nisan’da BARIN HAN’da izleyiciyle buluşuyor. 

Farklı jenerasyonlardan feminist sanatçılar arasında bu diyalog sürecinde aşağıdaki sorular irdelenecek: Daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek için sanat ve kadınlar neler yapabilir? Şimdiye kadar birbirinden bunca ayrı düşmüş doğa ve kültür, birey ve topluluk, bilginin farklı disiplinleri, rasyonalite ve bilinçliliğin diğer türleri yeniden nasıl bir araya getirilebilir? Sanatsal projeler vasıtasıyla yeni ağlar ve bağlantılar nasıl yaratılabilir? 

Bu sanat projesinin uygulanmasında birbirinden öğrenme, atölyelere katılımın sağlanması ve sürdürülebilirlik konularında uzman kişilerle iş birlikleri kurulması gibi sürdürülebilir metotlar bilinçli olarak kullanılacaktır. ‘’Kadınlık ve Sürdürülebilirlik’’ ayrıca kendi üretim koşullarını da sorguluyor, yerel olarak hareket ediyor ve kaynakları koruyor. Bu proje; çeşitli karşılaşmaların, farklı gruplar içerisinde birlikte öğrenmenin, birlikte çalışma olanaklarının ve iş birliklerinin önünü açarak, beraber yeni hikayelerin yazılmasını sağlamak ve sürdürülebilirlik konusunu kesişimsel, insan-merkezci olmayan ve disiplinleri-aşan farklı bakış açılarını yeniden düşünmek, vurgulamak ve geliştirmek için fırsat yaratacak bir deneysel süreç olarak tasarlandı.

Sanat ve kültürün, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan rolüne ilave olarak, kadınlığın, böylesi ekolojik ve toplumsal kriz zamanlarında toplumu dönüştürebilen özel gücü unutulmamalıdır. Toplum olarak harekete geçmek ve bu meseleler üzerine düşünmek, duyarlı ve empati kuran davranışları benimsemek bizleri sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak olan değerlerdir.
 

Meet the artist: Aglaia Haritz
02:55
Meet the artist: Ecem Yerman
03:45
Meet the artist: Patricia Jacomella
04:13
Meet the artist: SENA
03:20
Meet the artist: Talaya Schmid
03:27
Meet the artist: Gözde İlkin
04:42
bottom of page