BEYOND VERBAL

Erasmus + project

Danimarka, İsveç ve Türkiye olmak üzere üç ülke partnerliğinde gerçekleşmesi planlanan Beyond Verbal - Sözden Öte projesi, Gellerup (Aarhus - Danimarka), Rinkeby  (Stokholm - İsveç) ve Tarlabaşı - Beyoğlu  mahalleleri çevresinden okul öncesi eğitmenleri ile çağdaş görsel sanatçıların, 0-3 ve 3-6 yaş arası için "okul öncesi dönemde cinsiyet eşitliği" odağıyla, yeni eğitim ve iletişim metodları geliştirmesi üzerine kurgulanıyor. 

 

Proje başında her ülkeden birer sanatçı / sanatçı grubunun danışmanlarıyla okul öncesi eğitmenleri için  birlikte kurgulayacakları atölye metodları belirlenecek. Üç ülkede birbirini tamamlayan atölyeler ile gerçekleşecek Beyond Verbal'a eşlik edecek İstanbul'da bir konferans, İsveç'te bir sergi ve proje sonunda Aarhus’ta bir kitap lansmanı hedefleniyor. 

 

Projenin çıkış noktası: 

Projenin ana partneri FT okul öncesi eğitim veren bir kurumdur. Hızlı bir kentsel dönüşüm içindeki Rinkeby isimli, çoğunluğu yabancı kökenli kişilerden oluşan marjinalleştirilmiş bir mahallede konumlanmaktadır. Burada kamusal alanda kadınlar ve çocuklar çoğu zaman yerlerini bulamamaktadırlar. Proje toplumsal cinsiyet eşitliğini okul öncesi eğitimden itibaren çocuklara vermeyi amaçlamaktadır.

 

Konstföreningen Torget, Rinkeby KFT, FT için kurulan vakfın adıdır. KFT yıllardır profesyonel sanatçıları bünyesindeki ana okulunda eğitim ve atölye gerçekleştirmek için davet etmektedir. Sanat pedagojisi, katılımcı sosyal odaklı sanat pratiğini kullanmaktadır. KFT bünyesinde çalışan sanatçı Jenny Berntsson’ın hali hazırda PASAJ’dan Seçil Yaylalı ve Sigrids Situe - SİS (Aarhus, Danimarka) Grete Aagard ile yaptığı sanatsal pedagojik çalışmalar projenin diğer ortaklarını da belirlemiştir. 

 

Projenin Amacı: 

  • 7 ötekileştirme unsuruna karşı hareket alanı yaratmak: ırk, renk, cinsiyet, din, politik görüş, sosyal ve milli köken. 

  • Sosyal aidiyet, dahil olma duygusu, anlayış bilincini yayarak ırkçılık ve ötekileştirmeyi azaltmak.

  • Dilin ötesinde anlaşma araçları yaratmak. Çağdaş sanatı bir ifade ve iletişim aracı olarak kullanmak. 

  • Okul öncesi eğitim veren kurumlarda, öğretmenler için daha dinamik, profesyonel ve işine bağlı bir ortam sağlamak.

 

Yerel gerçeklikler ile global kabul edilen değerleri harmanlayacak olan proje Erasmus + desteğiyle özellikle dezavantajlı gruplarla çalışan okul öncesi eğitmenleri odağına alır. Onlar gibi aynı hedef kitle ile birlikte çalışan sanatçılar tarafından yürütülür. 

ZİYARET ZAMANLARI

Perşembe - Cuma 

14:00 - 19:00 

Cumartesi

11.00 - 15.00

(COVID nedeniyle değişiklikler olabilir. Lütfen etkinlik sayfasındaki bilgiyi esas alın.)

İLETİŞİM

Mumhane caddesi

45/29 Karaköy

​pasajist@gmail.com

+90 534 613 01 80