top of page

İşbirlikleri

peyzaj mimarisinde isviçre dokunuşu
swiss touch in the landscape architecture

“Swiss Touch In Landscape Architecture” ProHelvetia tarafından üretilmiş ve PASAJ tarafından Türkiye’ye getirilen bir etkinliktir. İsviçre Konsolosluğu’nun desteği ile İTÜ’nün Taşkışla Binasında misafir edilmektedir. Michael Jakob tarafından küratörlüğü üstlenilen “Swiss Touch in Landscape Architecture”, İsviçre peyzaj mimarisinin zenginliğini, karmaşıklığını ve çeşitliliğini, teorik ve tarihsel duruşunu, kavramsal çerçeveyi ve şekillenmesine yol açan etkileri sergiler. Tarihsel bahçelerden çağdaş kamusal alanlara uzanan, son dönem peyzaj mimari stüdyolarının ve tasarımcıların da altını çizerek bir dizi projeyi inceler. Sergi, İsviçre peyzaj mimarisi tarihinin öncülerinden Le Corbusier, çağdaş mimarlığın öncü isimlerinden Herzog & De Meuron’u da kapsayan 36 panelden meydana gelmektedir. Michael Jakob’un “Switzerland, the Idea of Nature and Swiss Landscape Architecture” (İsviçre, Doğa fikri ve İsviçre peyzaj mimarisi) konulu konferansı 20 Mart cuma 14:00 – 16:00 saatleri arası ITU Taşkışla Binası 104 no’lu konferans salonunda izlenebilir.

The ‘Swiss Touch In Landscape Architecture’ is an event initiated by ProHelvetia and brought to Turkey by PASAJ. It’s hosted by ITU-Taskisla and supported by the Consulate General of Switzerland in Istanbul. The ‘Swiss Touch in Landscape Architecture’, curated by Michael Jakob, exhibits the richness, diversity and complexity of the field and covers aspects of theory and history and conceptual frameworks and influences that have shaped the Swiss landscape. It looks at a range of projects stretching from historical gardens to contemporary open spaces and highlights the latest landscape architecture studios and the designers of today. The exhibition consists in 36 panels that cover the history of swiss landscape architecture from the pioneers, such as Le Corbusier, to the leading names of contemporary architecture like Herzog & De Meuron. A lecture by Michael Jakob on “Switzerland, the Idea of Nature and Swiss Landscape Architecture” will take place on Friday, March 20th, 14:00 – 16:00, at Taskisla, room 104.

bottom of page