top of page

PASAJTarlabaşı programı 

Geçmiş

martinka bobrikova & 
oscar de carmen
sanatçı konuşması
artist talk

Martinka Bobrikova ve Oscar de Carmen, ekonomi ve sosyal alandaki güç değerleri çerçevesinde sanat pratiklerini oluşturmaktadırlar. Şu anki global finansal sistemin sonuçlarına bakarak, kapitalizmin sınırları dahilinde birey olarak bir sosyal gruba dahil olan insanın bilinçaltı mekanizmasını araştırmayı amaçlamaktadırlar. Ses enstelasyonu, canlı performans, müdahaleler ve nesneler gibi deneyimlemeleri, çeşitli ses süreçleri araştırmalarını kaynak alarak sanatsal pratiklerini gerçekleştirmektedirler. Çalışma alanları; kompozisyondan sesi nesneleştiren bir yapı ile görselleşmektedir. Sanatçılar,İskandinav Ses Sanat Programı ve İsveç Malmö Sanat Akademisi yüksek lisans programından mezun olmuşlardır.

Their art practice develops around the context of the value of the power in the economic and social sphere. Their aim is to investigate the mechanisms of the human unconscious, as an individual belonging to a social group within the limits of capitalism looking at the consequences of the current global financial system. They investigate various sound processes that lead them to develop their practice in sound experimentation as a resource for the realization of sound installations, live performance, interventions and objects. Their field of work effects from composition to sound objection format to visualize the work. They hold MFA from Nordic Sound Art programme and Malmö Art Academy, Sweden. 

www.madefromwaste.org

bottom of page