top of page

PASAJTarlabaşı programı 

Geçmiş

local a.

çağdaş tarlabaşı

tarlabaşı contemporary

Sergi merkezini sahne ve sığınak konsepti üzerinden kurgulamış ve Tarlabaşı'ndaki uygulamalı araştırmaya dayandırılmıştır. Local A. tarafından "araştırma olarak atölye" olarak tanımlanan çalışmalar çocuklarla yapılan sanat atölyeleri, yerel kültürel aktörlerle düzenlenen kolokyumlar ve Tarlabaşılı organizasyonlarla işbirliğinden oluşmaktadır. Tarlabaşında gerçekleştirilen bu atölyelerin iki anahtar kelimesi var: insanın yaşam alanı olarak; Sahne ve Sığınak. Sığınak güvenli bir pozisyonun, yaşamak için fiziksel bir alanın gerekliliğini temsil eder. Sahne ise kişisel menfaatleri, davranışları ve özellikleri gösterme ve ayrıca kişinin sesinin duyulması için bir olanak sağlamayı temsil eder. Local A. sanatın toplum için positif bir gelişme kaynağı olacağına ve aynı zamanda kendiliğinden tüm alanlarda etkin olan öğrenme ve pedogojik süreçleri içine alacağına inanır. 
Çağdaş Tarlabaşı Local A., PASAJ ve Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin işbirliğinin bir meyvesidir. Bu çalışmanın diğer çıktıları ise mahalleden çocuklarla yapılan atölyeler ve kültürel organizasyonlarla kurulan iletişim ağıdır. Tarlabaşı Toplum Atölyeleri ve sergi İsveç Enstitüsü tarafından desteklenmiştir. 

The exhibition centers on the concepts of STAGE and SHELTER and consists of works, which are based on practical research in the Tarlabası neighborhood of Istanbul. The research and devising process, which Local A. calls Workshop as Research, involves art workshops with children, colloquiums with local cultural actors and collaboration with organizations from Tarlabası. The results and documentation from these workshops and the new understanding of the neighborhood with its social challenges is the material, which the Local A. artists use, and turn into a contemporary art exhibition with new artworks. Two important aspects were the watchwords during the workshops with the children in Tarlabası: the concepts of STAGE and SHELTER in relation to human scale. SHELTER represents the necessity for a safe position, a physical space to live and grow in. STAGE denotes the need for platforms to develop personal interests, treats and abilities and also a possibility to make one’s voice heard. Local A. believes that art can be a part of a positive change within a community and also be a learning and pedagogical process, which operates in all directions simultaneously.  

Tarlabası Contemporary is a fruit of the collaboration between Local A., PASAJ and Tarlabası Community Center. Other outcomes are the workshops with children from the neighborhood and networking activities with cultural organizations. Tarlabasi Community Workshop and Exhibition pilot has been made with support from the Swedish Institute. 

www.local-a.org

www.hapetzeder.com

www.jennyberntsson.com

©Photo Credit: Local A.

©Photo Credit: Local A.

bottom of page