2010 - 2020

 PASAJ içinde bulunduğu Mumhane caddesi'ndeki Nimet Han ve etrafındaki hanlarla işbirliği yürüterek projelerine devam etmektedir. Burada mekanın belleği üzerine odaklanarak içinde bulunduğu odanın, Nimet Han’ın ve Karaköy’ün yapısı, imkanları, geçmişi ve geleceği üzerine çalışır. Hızlı bir sosyal değişim geçirdiğimiz bu günlerde, kolayca yitip gitmekte olan, yitmesinin de önemli olmadığı savunulan belleği görünür kılmayı amaçlar.

Beklenmeyen Misafir

(d)estructura

Küçük Şeyler

Aralarında çizgi olmayan binlerce nokta

View Project

Karaköy'de Sessiz Kare

Bugünün Tarihi

Hareketli Metin

Yüksek Sanat Kurulu

Hassas Sesler Sözlüğü

Bir Özgürlük ve Muhalefet Karagözü

Artakalan

Loading