top of page

PASAJTarlabaşı programı 

Geçmiş

jacob de baan
dönüşüm(ler)
transition(s)

Jacop de Baan, PASAJ için geliştirdiği sergi projesi bünyesinde bir dizi atölye çalışması, yerleştirmeler, arşiv malzemeleri ve yeni tasarlanmış aydınlatma objelerini “Dönüşüm(ler”) fikrinden ilham alarak izleyici ile paylaşıyor. Tarlabaşı, İstanbul’un merkezinde yer alan ve sürekli dönüşümlerin yaşandığı bir mahalle. Tarih boyunca farklı etnik gruplarca şekillendirilmiş – Yunan, Ermeni, Musevi ve Anadolu’dan gelmiş insanlar –Bu bitmez tükenmez tartışmalı süreç kentsel dönüşümün hızla ilerlemesi ve Suriyeli göçmenlerin de gelmesi ile birlikte hala devam etmekte. Baan projesinde Tarlabaşı’nı, mahalle sakinleri ve onların yaşam alanları içinde kendi ışık tasarımlarını paylaşacağı bir platform haline getiriyor. Tıpkı PASAJ’ın Kurdela sokak üstünde bulunan küçük lokantayı, aynı zamanda lokanta faaliyetlerini de devam ettiren, PASAJ Tarlabaşı adında bir güncel sanat mekanına dönüştürmesi gibi. PASAJ Tarlabaşı ile birlikte sergi bir kaç metre ileride bulunan PASAJ Stüdyo’da sergilenecektir.

Tarlabaşı’nda yaşayan çocukların yer alacağı atölye çalışmalarında sanatçı çocuklara kendi düşüncelerinden, değerlerinden ve isteklerinden yola çıkarak yeni objeler çizmeyi ve yapmayı hedeflemektedir. Çocuk ve yetişkinler, sanatçının yassı paketlenmiş ve birleştirilmeye hazır aydınlatma objelerinin üretim aşamalarının arkasındaki süreci deneyimleyerek aynı zamanda yeni objeler tasarlayarak birer tasarımcı olma şansını elde edecekler.

Jacob de Baan developed a new exhibition project featuring workshops, installations, archive materials and newly designed lamps inspired by “transition(s)”. Tarlabaşı is a neighborhood in the heart of Istanbul that has always been a transition place. Different ethnic groups transformed the neighborhood during its history – Greeks, Armenians, Jews, people from Anatolia – a never-ending process that is still going on nowadays due to a controversial urban renewal project and new arrivals of Syrian refugees. In Jacob de Baan’s project, Tarlabaşı becomes a sort of a platform where the Dutch designer tries to share some of his new light designs with Tarlabaşı people and unconventional places, like the tiny restaurant in Kurdela Sokak that PASAJ transformed in an original contemporary art venue named PASAJ Tarlabaşı. Beside of PASAJ Tarlabaşı, the exhibition will take place in PASAJ studio, located a few meters from the restaurant.

 

Children of Tarlabaşı will be involved in two workshops where Jacob will invite them to build and draw a new object starting from their thoughts, values, and desires. Children and adults will discover the process behind the production of Jacob’s flat-packed and ready-to-assemble lamps, and they will have the chance to become designers themselves by realizing new products.

 

 www.jacobdebaan.com

 

bottom of page