top of page

PASAJTarlabaşı programı 

Geçmiş

gustav lejelind, kim johansson
ne hatırlıyorsak oyuz
we are what we remember

Kim Johansson ve Gustav Lejelind parça halindeki ses ve video kayıtlarını bir araya getirerek enstelasyon ve performanslar üzerine çalışmaktadırlar.

Üretim pratikleri zamanın ulusu ve şehirdeki belli bölgelerdeki algıyı nasıl etkilediği ve çarpıttığı üzerine odaklanmaktadır. Seyircinin rolünü belirlemek için müziği, animasyonu, obje tiyatrosunu ve projeksiyonu araç olarak kullanmaktadırlar.

Her ne kadar bir binanın dış cephesinin görüntüsünde ya da bir odanın akustiğinde değişiklikler yapsalar da seyirci oluşturdukları enstelasyon ve performans içindeki en önemli koreografik element olarak yer alır.

Gustav ve Kim, PASAJ için ivme, hız ve şehrin kollektif hafızası hakkında performatif bir yerleştirme yapacaklar.

Kim Johansson and Gustav Lejelind work with installations and performances based on collected fragments, such as sound and video recordings. Their practice focuses on how time affects and distorts the states and perceptions of specific locations in a city. They use music, animation, object-theatre and projections as tools to determine the role of the audience. Whether they are changing the appearance of a building’s facade or the acoustics of a room, the audience is a crucial choreographic element in their installations and live performances.
For Pasaj they will make a performative installation about acceleration, speed and collective memory of the city.

www.kimjohansson.com

www.gustavlejelind.com

 

bottom of page