top of page

PASAJ @ Barın Han programı 

Geçmiş

Sümer Sayın
DÜNYA SOĞURKEN

25 Kasım - 23 Aralık 2023

Söyleşi: 25 Kasım 16.00
Sinan Eren Erk moderatörlüğünde
Açılış: 25 Kasım 17.00

Dünya Soğurken, Sümer Sayın.jpeg
Sümer Sayın, Dünya Soğurken, 2023.jpg

Yerküre taşar, taşlar dağılır, toz gömülür, dünya soğur. Kıtalar oynar, ülkeler silinir, insanlar yer değiştirir, merkezler kaybolur.

2014’ten beri çalışmalarına Berlin’de devam eden Sümer Sayın, Berlin Senatosu’ndan aldığı araştırma fonu ile yakın dönemde ürettiği ve PASAJ’da konuk olduğu süre içinde işbirlikleri içinde sergi mekânının ve şehrin olanaklarını araştırarak geliştirdiği, sınırları sorgulayan, mekâna müdahalelerde bulunan, yansımalar yoluyla algıda bükülmeler ve farklı perspektifler yaratan yerleştirmeleri 25 Kasım - 23 Aralık tarihleri arasında izleyiciyle buluşturuyor.

Sayın, savaşların ve çatışmaların hakim olduğu günümüzde, sınırların birbirine karıştığı, kuralların ancak evrensel etik değerlerle var olduğu bir ütopya düşüncesinden hareketle, insanın bu dünyaya gelerek içine düştüğü kavramlar ile kimlikleri bir potada eritiyor ve kontrolü bireye geri veren, merkezde kayma yaratan, güç dengelerini bozan ve sınırları esneten yerleştirmeleri bir araya getiriyor. Bulduğu nesneleri yeniden düzenleyerek, ya da parçalayıp farklı şekillerde yeniden bir araya getirerek mekâna da müdahalelerde bulunan yerleştirmeler üzerine çalışan sanatçı, işlerinde gezegenimize dair tarihsel ve bilimsel verilere dair temsillere müdahale ederken, kendi kişisel dünyamıza ait küçük öğeleri de bu yerleştirmelerin parçası haline getirerek ‘ev’ kavramını ve merkez düşüncesini yaratan algının çeşitli katmanlarını araştırıyor.

Merkezileşmeyi ironik bir yaklaşımla mercek altına alan sanatçı, hazır nesneler, kitaplar, aynalar, haritalar ve çizimler ile gerçekleştirdiği üretimini Barın Han içindeki PASAJ'da izleyiciyle buluşturuyor.

bottom of page