top of page

hamraz lotfi, harun töle

bir pencere bakmaya

bir pencere duymaya

one window for seeing one window for hearing

Kadın, tarihin her döneminde, devlet ve toplum egemenliğinin kurduğu ataerkil baskının en somut hedefi ve tanığı olmuştur. Bireysel ve toplumsal çıkarlar, birbirini besleyen kültürel bağlarla birleşerek kadına çeşitli roller biçmiş; kadın, yaratılan yapının şekline bürünmek zorunda bırakılmıştır.Bu proje, İran’da ve yurt dışında yaşayan İranlı kadınların “kadın” ve “İranlı” olarak deneyimlerine ve bu kimlikler üzerinden kendilerini ifade ediş biçimlerine odaklanmaktadır. İran, bu projede bir çıkış noktasıdır. Proje, dünya kadınlarının, ortak problemler ve duygular aracılığıyla birbirleriyle temas edebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bu sayede İranlı kadınların, dünyanın diğer ülkelerindeki kadınlarla iletişim kurmaları da sağlanacaktır. Projede tercih edilen doğrudan aktarım yöntemi, anlatıcının kendini aracısız, etkin ve özgürce ifade edebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu şekilde, katılımcı öznelerin bireysel gerçekliklerinin yakalanması da mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, İran’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan, İran’dan göç etmiş ya da ailelerin göç etmesinden sonra orada doğmuş olan kadınlar ile iletişime geçilerek onlardan:– “İran’da kadın olmak ile ilgili hisleriniz nedir?”– “Yaşadığınız ülkede İranlı bir göçmen kadın olmakla ilgili ne hissediyorsunuz?”–  “Eğer çalışıyorsanız, çalışan bir kadın olarak çalıştığınız yerde kadın olmakla ilgili düşünceleriniz neler?”–  “İranlı bir kadın olarak dünyanın başka yerlerinde yaşayan kadınlar için mesajınız nedir?”sorularını cevapladıkları ve kendi cep telefonları ile kendilerini çektikleri (bir tür selfi video) videolar, bir dünya haritası üzerinde videoların geldiği ülke ve kentleri işaretleyerek, izleyicilerin bu işaretleri tıklaması ile birlikte videonun açılması ve izlenmesi sağlanacaktır.

Women, in every era of history, have been the most eminent target of the sovereignty made by the government and society. Individual and communal interests, when combined with cultural ties, have introduced various roles for women; and thus leaving no choice for her but to submit to the created structure. This project is focusing on the women living inside and outside of Iran and their experiences of being a “woman” and an “Iranian”.Iran is considered as a starting point for this project. The project hopes to create an environment where women from all over the world will be able to communicate through their mutual problems and emotions. Furthermore, in light of this project, Iranian women will find the chance to get in touch with women living in different countries all over the world. The direct contact method preferred in the project is intended to let the participants express themselves first-hand, freely and effectively. This will also make it possible to capture the reality of the subjects expressed by the participants. Accordingly, we have asked Iranian women living inside the country or those who have immigrated or the second generation of immigrants currently living in different parts of the world the following questions:– how do you feel about being a woman in Iran? In the country that you currently reside in, how does it feel to be a female Iranian immigrant?– If you are a working woman, what are your thoughts about womanhood in the place you work? What is your message for women living around the world as an Iranian woman? The answers will be given in the form of a video captured by the person themselves (sort of a selfie video); these videos will be applied on a world map which will then get played by clicking on the specific country on the map by the viewer.

 

Harun Töle

1977'de Münih/Almanya'da doğdu. 1999'da Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 2001'de PAÜ Felsefe Bölümü’nde Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilimdalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı,2005'de, “Immanuel Kant’ta Özgürlük ve Sorumluluk İlişkisi” adlı bitirme tezi ile mezun oldu. 2007'de KOÜ A.İ.İ.T. Bölümü’nde Öğretim Elemanı olarak göreve başladı.2015'de "Video Sanatı ve 1980 Sonrası Türkiyesi'nde Sosyo-Politik Değişimler"tezi ile Kocaeli Üniversitesi Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Programı'nı tamamladı.Halen Kocaeli'de yaşamakta ve üretimini sürdürmektedir.He was born in Munich in 1977.In 1999 he graduated from Pamukkale University/ History Department.In 2001,he started his Masters education in Pamukkale University - Systematic Phylasophia and Logic Deparment and his thesis subject was "Immanuael Kant's Freedom and Responsibility Relationship".In 2007 he started in KOÜ A.İ.İ.T. Department as academic teaching assistant.In 2015 he has successfully completed his proficiency in art in "Video Art and Socio-Political Changes in 1980's Turkey" He is still living in Kocaeli and continues his art practice.

Hamraz Lotfi

bottom of page