top of page

PASAJ @ Barın Han programı 

Geçmiş

‘NEVER LET ME GÒ, TUNAIGHT’

Barena Bianca
Ilaria Genovesio eşliğinde

 

21.06 - 05.07 2022

Proje, Marmara Denizi ile kuzey Adriyatik Denizi ve Venedik Lagünü'nün paylaştığı bir veya daha fazla soyu tükenmiş ve alien deniz canlılarını tanımlayarak İstanbul ve Venedik şehirleri arasında bir paralellik çizmeyi amaçlıyor. Barena Bianca, bu unsurlarla ilgili araştırma ve analizlerini sanatsal ve görsel bir dile çevirerek, İstanbul ve Venedik arasında kirlilik, küreselleşme, iklim değişikliği, aşırı avlanma ve gıda, turizm ve biyolojik çeşitlilik gibi acil ve ortak sorunlar etrafında tartışmalara açmak istiyor. .

Proje şimdi, yerel müzeler, araştırmacılar, balıkçılar ve balık satıcıları ile işbirliği içinde yukarıda bahsedilen deniz türlerini belirlemek amacıyla kolektifin Venedik'te yaptığı bir dizi ön araştırma ile şekilleniyor. Ardından, Haziran ayının ikinci yarısında, birkaç hafta boyunca, proje İstanbul'da devam edecek ve burada Barena Bianca, PASAJ'ın konuk sanatçıları olarak ağırlanacak; PASAJ desteğiyle, araştırma konularıyla ilgili bazı yerel aktörler ve kuruluşlarla temasa geçme şansı bulacaklar ve sonunda projeyi PASAJ @ BARIN HAN'da sunacaklar.

PASAJ'daki süre boyunca, kolektif, tespit edilen deniz türlerini tasvir eden hareketli ve uçan heykeller yaratacak, bunlar aracılığıyla araştırmalarını ve iki şehir arasındaki diyaloğu aktaracakları araçlar olacak; bunlarla Haliç bölgesinde ve Prens Adaları'na doğru çeşitli formatlarda fotoğraf ve videolarla belgelenecek keşif yürüyüşleri yapacaklar. Kolektif, projenin yapım aşamasında olduğunu düşünerek, Türkiye'deki bu ilk çalışma aşamasını 2023'te ikinci bir aşamanın takip etmesini istiyor.

www.barenabianca.earth

bottom of page