top of page

Özgür Demirci & Borga Kantürk
SERGİNİN SERGİSİ

PASAJ @Barın Han 8 Haziran-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında @ozgurdemirci ve @borgak ’ün sergi olgusunu ters yüz ederek yapım ve yaşam süresini ele aldıkları “Serginin Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor.

Sergi Fikri Üzerine Çeşitlemeler: No:01

“Serginin Sergisi”

Serginin öncesi ve serginin sonrası süreçler, belgeler, müzakereler, spekülasyonlar, reddedilmeler, geri gelmeyen, kaybolan eserler, yeni iş beklentisi, etkileşim çabası, izleyici geliştirme,koliler, paketler, malzeme listeleri, harcama kalemleri, organize edilemeyen bütçeler…

Tüm bunlardan geriye hatırlanan ne? Üretimin ve sergilemenin doğru ya da yanlış zamanı var mı? Sergi ve etrafındaki o törensel buluşma ne işe yarıyor? . Serginin ne gibi bir işlevi var? Bütün bu tartışmalar ekseninde “Sergi” fikrine odaklanan bir sergi yapma isteği ‘Serginin Sergisi’ sergisini ortaya çıkardı.

Bu sergiye özel, yeni ve şık prodüksiyonlarla ile yapılmış, idealleştirilmiş eserleri, kusursuz şekilde sunmaktan ziyade, söz konusu meseleler üzerine ikimizin bugüne kadarki düşüncelerine, işaret eden bazı parçaları, fragmanları gün yüzüne çıkarıp, bir araya getirmek istedik.

Referans noktamızı Özgür’ün 2011’de ürettiği ‘Proje Bütçesi’ işi ile Borga’ nın Sergi Afişleri (Retrospektif) 2003 serisinde yer alan iki adet tuval resminden hareketle oluşturduk. Sonrasında, farklı zamanlarda üretip rafa kaldırdığımız ya da sergileme fırsatı bulamadığımız bir dizi üretimi yan yana getirdik.

Bu parçalar üzerine birlikte düşündük. Bugünden geriye baktık ve birkaç ortak üretilmiş birkaç parça ekleyerek sergiyi hazırlamaya karar verdik.

bottom of page