top of page

#heatfluxbayrampaşa

Burak Dikilitaş

haziran 18

Kentler, enerji akışını olanaklı kılan bir tür hareketlilik için zemin oluştururlar. Bu enerji belirsiz biçimlerde transformasyona uğrar ve verimsiz bir son ürüne dönüşür. Kentte yaşayan bireyler, hayvanlar, makineler, fabrikalar, mimari yapılar, sanat eserleri ve müzeler, eğlence merkezleri ya da tarihsel kalıntılar farklı türden enerji akışları üretir, bunları regülasyona sokar, biçimlerini değiştirir ve bir iz bırakmasını sağlar. Bu izler çoğu zaman aşırı verimlilik odaklı yeni dünya içinde hepten görünmez olur. Fakat oradadır ve onun orada olduğunu herkes bilir. Isı, şeylerin arasında kalan bu bağlantının görünmez enerji sistematiğini ve onun en temel birimini temsil etmektedir.

 

Heat-Flux İstanbul Bayrampaşa semti özelinde, ısı değişimlerini ele alan bir araştırma projesidir. Bu verilerin ışığında ortaya çıkan durumları, zaman mekandan bağımsız bir biçimde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Isı verilerinin değişiminin kentteki temel akışla paralel gibi gözüken trafik, suyun hareketleri, kentsel bağlantı noktaları, meydanlar, rüzgar verileri, insan hareket biçimleri gibi izlekler ışığında ilişkisini belirli teknik araçlarla not etmek ve ortaya çıkan verilerle genel bir ısı/akış haritası çıkarmak amaçlanmaktadır. Bir ay devam edecek araştırma sürecinde polar/ikili bir model benimsenecektir.

Süreç boyunca Bayrampaşa içinde iki araştırma istasyonu kurulacaktır. İlk gezici istasyon, fotoğraf ve/veya video gibi geleneksel kayıt biçimleriyle toplanacak verilerden oluşacak, ikinci istasyon eş zamanlı olarak Bayrampaşa özelinde internet üzerinden genel ve herkese açık akış verilerini (Google Earth, Accu Weather vs.) destekleyici bir biçimde toplayacaktır. Bu akış üç hafta sürecek ve son hafta görsel, işitsel tüm veriler analiz edilip bir enstalasyon çalışması üretilecektir. Bu enstalasyon, kitap, fotoğraf ve yeni medya sanatı tabanlı elemanların estetik bir kurgusundan oluşacaktır

bottom of page