top of page

PASAJ @ Barın Han
2022-2023 programı

PASAJ bir yeri diğerine bağlar. Bir geçiştir, şehrin içinde göçebedir; geçici olarak fiziki mekana konumlanır, buraya özel oluşturduğu tema çerçevesinde sanatçılara kısa süreli proje gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlar; sergi, performans, konuşma, atölye gibi etkinliklere ev sahipliği yapar. Bir yerin yerel bilgisine, tarihine ve hafızasına saygı duyar, insanların yaşamlarında ve mekanlarda kalıcı izler bırakmayı amaçlar.

 

Nisan 2022’den itibaren Barın Han’ın üçüncü katına yerleşerek PASAJ, burada Çemberlitaş ve tarihi yarımadada gündelik yaşamın temsilleri ve temsillerinin ötesindeki gerçekliği üzerine yoğunlaşıyor.

 

Gündelik yaşam, tekrarı, rutinleri, sıradanlığı ve aynı zamanda otoriteyi, güç ilişkilerini, sosyal bağları ve direnişi yeniden değerlendirmenin bir yolu olabilir. PASAJ, sanatçıları tarihi yarımadanın insan, bitki ve hayvan, su ve toprak, çarşı ve bahçe, mimari ve tüm canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak 21. yüzyıl yaşam pratiklerini, günlük davranış ve deneyimlerini yeniden düşünmeye davet ediyor.

 

Bu program kapsamında PASAJ halen devam eden, kolektif olmanın doğası ve yapısını araştıran Geleceğin Arzuları Var isimli projesinden kolektivite olgusuna yer vererek sanatçılara bir başka sanatçı / kolektif / akademisyen / bilim insanı ile işbirliği yapmayı öneriyor.

bottom of page