PASAJ katılımcı ve sosyal odaklı sanat projelerine yer veren; üç sanatçı ve iki kültür yöneticisi (Seçil Yaylalı, Giorgio Caione, Aslı Dinç, Elif Bursalı, Zeynep Okyay) tarafından yürütülen bir insiyatiftir. Yerel ve uluslararası sanatçıların sergilerine, kamusal ve yarı kamusal alana müdahalelerine, atölyelerine, konuşmalarına, performanslarına ev sahipliği yapar. Tecrübe ve beceri değişimini kolaylaştırmanın yollarını arar. Sanatçıların farklı topluluklarla karşılaşabileceği bir ortam oluşturmaya çalışır.

PASAJ sanatçıyı, sanatçı ve seyirci arasında kurulabilecek yeni işbirliklerini, sanat etkinlikleri gerçekleştirilebilecek alternatif mekânları ve deneysel yaklaşımları destekler. Çeşitli formatlarda sanatı şehir mekânlarıyla ilişkilendirerek, kamusal ve yarı kamusal alanlara girmenin yollarını araştırır. Sanatı geçiş ve uğrak yerleri gibi sık kullanılan mekanlar içinde yeniden konumlandırarak, sadece sanat geçmişi olanlarla değil, halkın farklı kesimlerinden henüz çağdaş sanatla ilişkisi olmamış kişilerle de buluşturmayı amaçlar. Sanatçının farklı seyirci topluluklarıyla karşılaşabileceği ortamların inşasına önem verir.  Bir yerin yerel bilgisine, tarihine ve hafızasına saygı duyar. 

2010’dan bu zamana kadar 5 defa mekan değiştiren PASAJ, her seferinde bulunduğu mahallenin yereliyle bağ kurarak yeniden şekillenmiştir. Şimdi Karaköy'de tarihi bir han içerisindedir. 2017’den beri Ramada Encore Bayrampaşa ortaklığında devam eden AIR Bayrampaşa sanatçı rezidansını yürütmektedir. Tüm bunların yanı sıra bir ekip olarak da küratöryel çalışmalar ve uluslararası projeler oluşturur. 


2019’dan beri uluslararası AIM network üyesidir.