PASAJ @ BARIN HAN

PASAJ bir yeri diğerine bağlar. Bir geçiştir, şehrin içinde göçebedir; geçici olarak fiziki mekana konumlanır, buraya özel oluşturduğu tema çerçevesinde sanatçılara kısa süreli proje gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlar; sergi, performans, konuşma, atölye gibi etkinliklere ev sahipliği yapar. Bir yerin yerel bilgisine, tarihine ve hafızasına saygı duyar, insanların yaşamlarında ve mekanlarda kalıcı izler bırakmayı amaçlar.

 

Nisan 2022’den itibaren Barın Han’ın üçüncü katına yerleşerek PASAJ, burada Çemberlitaş ve tarihi yarımadada gündelik yaşamın temsilleri ve temsillerinin ötesindeki gerçekliği üzerine yoğunlaşıyor.

 

Gündelik yaşam, tekrarı, rutinleri, sıradanlığı ve aynı zamanda otoriteyi, güç ilişkilerini, sosyal bağları ve direnişi yeniden değerlendirmenin bir yolu olabilir. PASAJ, sanatçıları tarihi yarımadanın insan, bitki ve hayvan, su ve toprak, çarşı ve bahçe, mimari ve tüm canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak 21. yüzyıl yaşam pratiklerini, günlük davranış ve deneyimlerini yeniden düşünmeye davet ediyor.

 

Bu program kapsamında PASAJ halen devam eden, kolektif olmanın doğası ve yapısını araştıran Geleceğin Arzuları Var isimli projesinden kolektivite olgusuna yer vererek sanatçılara bir başka sanatçı / kolektif / akademisyen / bilim insanı ile işbirliği yapmayı öneriyor.

KADINLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK |
7
 - 30.04.2022 

istanbul-main_post_9-16-rev.jpg

İsviçre-Türkiye sanat projesi ‘’Kadınlık ve Sürdürülebilirlik’’, sürdürülebilirliğin öncelikli durumunu sanat aracılığıyla kadın bakış açısından ele alıyor. ​ Bu kültürlerarası özgün proje için, İsviçre’den sanatçılar, Talaya Schmid, Aglaia Haritz ve Patricia Jacomella ve Türkiye’den sanatçılar, Gözde İlkin, SENA ve Ecem Yerman, sanatsal bir etkileşim ve sanat üzerine konuşmalar, atölyeler, performans, açık oturumlar ve BARIN HAN, İstanbul’da sergilenecek işlerin üretim süreci için Ankara’da bir araya geldiler. Sanat, feminizm ve çevresel konulardaki kilit isimleri bir araya getirecek olan bu sergi 7 Nisan’da BARIN HAN’da izleyiciyle buluşuyor.