PASAJ @ BARIN HAN

PASAJ bir yeri diğerine bağlar. Bir geçiştir, şehrin içinde göçebedir; geçici olarak fiziki mekana konumlanır, buraya özel oluşturduğu tema çerçevesinde sanatçılara kısa süreli proje gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlar; sergi, performans, konuşma, atölye gibi etkinliklere ev sahipliği yapar. Bir yerin yerel bilgisine, tarihine ve hafızasına saygı duyar, insanların yaşamlarında ve mekanlarda kalıcı izler bırakmayı amaçlar.

 

Nisan 2022’den itibaren Barın Han’ın üçüncü katına yerleşerek PASAJ, burada Çemberlitaş ve tarihi yarımadada gündelik yaşamın temsilleri ve temsillerinin ötesindeki gerçekliği üzerine yoğunlaşıyor.

 

Gündelik yaşam, tekrarı, rutinleri, sıradanlığı ve aynı zamanda otoriteyi, güç ilişkilerini, sosyal bağları ve direnişi yeniden değerlendirmenin bir yolu olabilir. PASAJ, sanatçıları tarihi yarımadanın insan, bitki ve hayvan, su ve toprak, çarşı ve bahçe, mimari ve tüm canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak 21. yüzyıl yaşam pratiklerini, günlük davranış ve deneyimlerini yeniden düşünmeye davet ediyor.

 

Bu program kapsamında PASAJ halen devam eden, kolektif olmanın doğası ve yapısını araştıran Geleceğin Arzuları Var isimli projesinden kolektivite olgusuna yer vererek sanatçılara bir başka sanatçı / kolektif / akademisyen / bilim insanı ile işbirliği yapmayı öneriyor.

KADINLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK |
7
 - 30.04.2022 

istanbul-main_post_9-16-rev.jpg

İsviçre-Türkiye sanat projesi ‘’Kadınlık ve Sürdürülebilirlik’’, sürdürülebilirliğin öncelikli durumunu sanat aracılığıyla kadın bakış açısından ele alıyor. ​ Bu kültürlerarası özgün proje için, İsviçre’den sanatçılar, Talaya Schmid, Aglaia Haritz ve Patricia Jacomella ve Türkiye’den sanatçılar, Gözde İlkin, SENA ve Ecem Yerman, sanatsal bir etkileşim ve sanat üzerine konuşmalar, atölyeler, performans, açık oturumlar ve BARIN HAN, İstanbul’da sergilenecek işlerin üretim süreci için Ankara’da bir araya geldiler. Sanat, feminizm ve çevresel konulardaki kilit isimleri bir araya getirecek olan bu sergi 7 Nisan’da BARIN HAN’da izleyiciyle buluşuyor. 

küçük şeyler | Eduardo Cruces, Nihan Somay | small things 
17.05 - 17.06.2022 

20220526_154431.jpg

Nihan Somay ve Eduardo Cruces, 17 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca PASAJ'ın Barın Han'daki mekanını araştırma, durma ve dinlemeye odaklanan bir stüdyo olarak kullanıyorlar. Bu süreçte, Emin Barın'ın yazıyı sürekli devir ve dönüşüm olarak ele alan hat çalışmaları, Barın Cilt Atölyesi'nin 1949'dan bu yana devam eden faaliyetleri, adım adım İstanbul'daki turizm ekonomisinin taleplerine teslim olan yayınevleri, gazeteler ve semt sakinleri ile dağılan, toplanan ve bazen tutmayan parçalar üzerinden yazı, basılı malzeme ve söz söyleme ile kurdukları ilişkiye bakıyorlar.

Henüz yazılmamış olanı okumak
Nihan Somay & Eduardo Cruces
Açık Stüdyo Günleri, 17 - 18 - 19 Haziran
 

open studio_pasaj.jpg

Nihan Somay ve Eduardo Cruces, 17 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca PASAJ'ın Barın Han'daki mekanını araştırma, durma ve dinlemeye odaklanan bir stüdyo olarak kullanıyorlar. Bu süreçte, Emin Barın'ın yazıyı sürekli devir ve dönüşüm olarak ele alan hat çalışmaları, Barın Cilt Atölyesi'nin 1949'dan bu yana devam eden faaliyetleri, adım adım İstanbul'daki turizm ekonomisinin taleplerine teslim olan yayınevleri, gazeteler ve semt sakinleri ile dağılan, toplanan ve bazen tutmayan parçalar üzerinden yazı, basılı malzeme ve söz söyleme ile kurdukları ilişkiye bakıyorlar.

Canan Budak ile 13 Metre Kare Sanat Kolektifi | Future has Desires projesi kapsamında 11.06.2022 

13-1.00_00_13_13.Still001.jpg

13 Metrekare Sanat Kolektifi, 2017 yılında başlattığı bir araştırma ve arşiv projesi olan Kayıt, ve devamında gelen Kayıtdışı ve Kayıtta ile Mardin’in hafızasında saklı hikayeleri belgeleyerek, kent belleğine parça anlatılardan oluşan alternatif katmanlar eklemeye çalışıyor.
Kolektif çalışmalarını, fotoğraf, heykel, felsefe, grafik, uçurtma ve mimarlık gibi farklı alanlarda uzmanlaşan üyeleriyle, Mardin ve çevresinde yaşayan ve kendine üretim platformu bulamayan kişiler, sanatçılar ve zanaatkarlarla bir araya gelerek gerçekleştirmektedir.
Çalışmaların tüm aşamalarında ortaya konulan hassasiyet ve sahip çıkılan amatör ruh, açık bir paylaşım ve üretim platformu olan 13 Metrekare’nin kapsayıcı yapısını güçlendirir.

Barena Bianca 
18.06 - 8.07.2022 

barena bianca_boyukada_22 (4).JPG

Proje, Marmara Denizi ile kuzey Adriyatik Denizi ve Venedik Lagünü'nün paylaştığı bir veya daha fazla soyu tükenmiş ve alien deniz canlılarını tanımlayarak İstanbul ve Venedik şehirleri arasında bir paralellik çizmeyi amaçlıyor. Barena Bianca, bu unsurlarla ilgili araştırma ve analizlerini sanatsal ve görsel bir dile çevirerek, İstanbul ve Venedik arasında kirlilik, küreselleşme, iklim değişikliği, aşırı avlanma ve gıda, turizm ve biyolojik çeşitlilik gibi acil ve ortak sorunlar etrafında tartışmalara açmak istiyor.